ਡਾਈਜਿਕੋਡ | ਫਲੈਟ 5% OFF + UPO XXX% ਕੈਸ਼ ਬੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ | ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ CART ਕੈਸ਼ ਬੈਕ ਲਈ | ਪੇਪਾਲ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਚੈੱਕ-ਆਊਟ

SimCity: ਕੱਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਮੂਲ

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਵਿਚ 2 ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ

ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਮੂਲਵਰਲਡਵਾਇਡ

ਨਿਯਮਤ ਕੀਮਤ ਰੁਪਏ 6.29 ਰੁਪਏ 597.95 ਵਿਕਰੀ

SimCity: Cities of Tomorrow - ( Origin )

Will you create a utopian society underpinned by clean technology, or allow a giant corporation to plunder and pollute in the name of feeding your Sims insatiable consumerism? In addition to expanding outward, cities will have the ability to build into the sky with enormous multi-zone MegaTowers. Education and research will help you discover new technologies that make your cities less polluted, less reliant on natural resources, managed day-to-day by service drones, and as a byproduct at risk for resource-draining giant robot attacks on your city As the population increases, your Sims will live, work, and play closer together. Whether they do so in harmony and prosperity or as members of an exploited workforce is up to you. KEY FEATURESxa0Build into the Skyxa0xa0Create towering multi-zone MegaTowers that allow your Sims to live, work, and play without ever having to touch the ground.xa0Corporate Consumerism vs. Green Utopianxa0xa0Unlock two new city specializations that allow you to build a resource-hungry mega corporation powered by a low-wealth workforce, or an urban utopia that develops clean technology and is controlled by the rich.xa0Transform Tomorrowxa0xa0Watch your city transform as it adapts to the changing times, with new options based on real-world technology such as Mag Levs that rise above the city streets and small buildings, futurized vehicles, and service drones. New Disasterxa0xa0Brace yourself for an all-new type of disaster only fitting a technologically-advanced economy: a giant robot attack on your city!

Fast Customer Support
Digital Delivery
Secure Payments with HTTPS
India's Largest E-Goods Store