ਡਾਈਜਿਕੋਡ | ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਈ-ਸਟੋਰ

ਡਾਇਕਿਕੋਡਸ [ਡੌਟ] ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ [ਤੇ]

 • ਚਿੱਤਰ ਸਮੱਗਰੀ

  ਹੁਣ ਮੁਫ਼ਤ ਈ-ਡਿਲਿਵਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ!

  ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ. 4000 + ਡਿਜੀਟਲ ਉਤਪਾਦਾਂ / ਈ-ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਚੁਣੋ. ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰੋ

 • ਚਿੱਤਰ ਸਮੱਗਰੀ

  ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ ਗਾਰੰਟੀ *

  ਅਸੀਂ ਵਿਡੀਓ ਗੇਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਕੈਸਬੈਕ!

 • ਚਿੱਤਰ ਸਮੱਗਰੀ

  ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਾਂ

  ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਮਾਰੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 0 ਓਪਨ ਸਹਾਇਤਾ ਟਿਕਟ ਨੀਤੀ ਹੈ *.

Colonies Online
ਪਲੇਟਫਾਰ੍ਰਮ:
ਸ਼ੈਲੀ:
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਰੇਟਿੰਗ
ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਆਲੋਚਕ ਰੇਟਿੰਗ
ਖਤਮ ਹੈ

ਤੁਰੰਤ ਡੀ.ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਰਲਡਵਾਇਡ

ਨਿਯਮਤ ਕੀਮਤ ਰੁਪਏ 398.95 ਵਿਕਰੀ

DIGICODES

Colonies Online - ( )

ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ [ਡੌਕਟੌਕਸ] ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ [ਡਾਟ]

Scout Pack


Early Access youll be among the very first pioneers of extraterrestrial colonization! You are also making an important commitment to the development of the game, and let us make it better. Youll be able to influence the development directly, as were watching closely what our players say about the game. With Scout Pack youll receive Founders Banner, which can be placed at your colony base as a proud testimony of your contribution to Colonies Online. Everyone will know youve been here first!

Pack includes:

 • ਛੇਤੀ ਐਕਸੈਸ
 • Founder's Banner

All items can be destroyed or looted by other players. Keep your purchases in Item Pick Point or in a well-defended colony.

Note: To get items use the "Item Pick Point" terminal at Outpost Delta. You can use any character from your account to take items.

Pyromancer Pack


Get access to the game and become the owner of the Pyromancer equipment set. This equipment was designed to answer the ruthless requirements of battle for survival in the wilderness of alien planets. Pyromancer is able to hold back large chitinid swarms, effectively push them back and end up a winner in dire situations. Get ready to wreak havoc in enemy masses! Youll also receive Founders Banner.

Pack includes:

 • ਛੇਤੀ ਐਕਸੈਸ
 • Founders Banner
 • Pyromancer armor set
 • Shotgun with incinerating ammo
 • Frames for Pyromancer armor crafting
 • Repair nanobots 500
 • 1000 Bonification Tokens
 • Neuronizer (use to reset the distribution of skill points)

All items can be destroyed or looted by other players. Keep your purchases in Item Pick Point or in a well-defended colony.

Note: To get items use the "Item Pick Point" terminal at Outpost Delta. You can use any character from your account to take items.

Dreadnought Pack


By purchasing this pack you get the Dreadnought equipment set and extra Early Access key for your friend. Dreadnought fighters stand out for versatility and firepower. Iron discipline and unbendable will have made this unit legendary. They act on battlefield like iron fist, accomplishing the toughest missions. This package includes construction modules for building an outpost, which will be your shelter and a rally point for successful combat operations. You will also receive Founders Banner.

Pack includes:

 • Early Access u04452
 • Founders Banner
 • Dreadnought armor set
 • Photon pulsegun
 • Frames for Dreadnought armor crafting
 • Repair Nanobots 1000
 • 5000 Bonification Tokens
 • 2 Neuronizers (use to reset the distribution of skill points)
 • Construction modules for building an outpost

All items can be destroyed or looted by other players. Keep your purchases in Item Pick Point or in a well-defended colony.

Note: To get items use the "Item Pick Point" terminal at Outpost Delta. You can use any character from your account to take items.

Citizen Pack


For the players with serious intentions we collected a Citizen package. Youll get full Pyromancer and Dreadnought sets of equipment and 3 extra Early Access keys. With solid construction kit included in this package youll be able to build an amble and well-fortified colony in no time. Impenetratable walls with energy shields, generators, storage containers - these are some of the things youll need to build a new home on a distant planet. You will also receive Founders Banner.

Pack includes:

 • Early Access u04454
 • Founders Banner
 • Pyromancer armor set
 • Dreadnought armor set
 • Shotgun with incinerating ammo
 • Photon pulsegun
 • Frames for Pyromancer armor crafting
 • Frames for Dreadnought armor crafting
 • Repair Nanobots 1000
 • 10000 Bonification Tokens
 • 3 Neuronizers (use to reset the distribution of skill points)
 • Construction modules for building a colony

All items can be destroyed or looted by other players. Keep your purchases in Item Pick Point or in a well-defended colony.

Note: To get items use the "Item Pick Point" terminal at Outpost Delta. You can use any character from your account to take items.

ਖੇਡ ਬਾਰੇ

Distant future, the frontier of known space. Brave colonists are making their path on uncharted planets, fighting for a place under foreign stars.

One of these brave men is you. Drop down to the surface and make the first steps towards building your own space colony! Fight with hostile fauna, conquer new territories, build alliances and march to war against each other. Build settlements, protect and develop your foothold as you like most importantly, do not forget that it will not be so easy to survive, to preserve and increase your belongings in Colonies Online the world is common for all, and there are many colonists besides you in the game, and all of them are operating their own interests that means that nothing and no one is safe.

Vast areas for colonization, countless monsters, lots of planets and unexplored possibilities are right in front of you. Are you ready to take the risk?


All players in the Colonies Online are in a single game world there are no instances, no restrictions, full interaction with others! Everything you create in the game world will be available to other players even when you're offline. System, that were implemented in the game, allows us to create an infinite number of planets with an area of several thousand square kilometers, so we dont need to divide players in different game worlds, and at the same time we can ensure that there is enough place for everyone to have their own adventures.


A key feature in the Colonies Online. Colonies which players build, will be a centers of communication, research, trade and so on. Players will decide what type of colony they want to build a secure military base for your guild or free trade spaceport, which will allow everyone to enter. Various building blocks will allow players to create a truly unique structures and security systems to protect them from unwanted visitors. Auction houses, item storages, vendors and so on, disposed on the territory of a colony all of this will help to make a particular colony a unique place.


New Update! All planets in the Colonies Online are rich in mineral resources you just need to find and to extract them. Some resources require large-scale approach to exploitation building mines and long-term development. Locating deposits of rare resources and their further development can become a true adventure in remote corners of planets.


The game uses fair non-target system. In conjunction with the isometric view and WASD-controls that makes battles more dynamic more like a fights in Action genre games than of the classic MMO fighting mechanics. Players will have to think well of their surroundings and tactics to blast their opponents and at the same time not to injure their teammates friendly fire, you know!


In Colonies Online players can start a firefight with anyone, anywhere. Living opponents will always pose a serious threat you will need to defend your territory to avoid becoming a victim of aggressive raids. And you can hunt for others, too it is dangerous, but it is often worth the trophies: arms and supplies, resources and technologies of other players all this can be taken away for good.


Game features a full character equipment system: armor, helmets, weapons, energy shields all things that will be helpful for you to dominate in the colonies. In future, with addition of crafting, everyone will be able to make unique items from scratch!


Game will not have predefined classes, instead, there will be a wide variety of skills, from which players can create sets. By combining skills in an interesting set, player will be able to create a profession out of it and teach it to other players. And if such set will contain a rare skill, it can be profitable to sell!


Almost all items in the Colonies Online will be made by players with use of their technologies. Flexible craft-circuits will allow creating unique equipment and construction props, as well as customizing any of their parameters.


Game has an original system of "influences". By investigating patterns of substances, obtained from defeated monsters, players can explore new technologies and use the results of their research to create a more powerful equipment. However, you should be careful cool technologies in your hands will attract greedy glances from others.

ਕੁੰਜੀ ਫੀਚਰ

 • One common game world with big number of planets;
 • Planet sizes estimated in dozens of thousands square kilometers;
 • Isometric view and non-target combat system;
 • Versatile crafting;
 • No restrictions for building build anything, anywhere;
 • Flexible character development;
 • Open PvP with massive battles of hundreds of players at one time.

ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਨਾ ਹੈ

If you have any questions about the gameplay, start with checking the official game FAQ: http://www.colonies-online.com/en/game/faq
Also, feel free to ask us anything on Twitter: @ColoniesOnlin

ਤੇਜ਼ ਗਾਹਕ ਸਪੋਰਟ
ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਲਿਵਰੀ
HTTPS ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੁਗਤਾਨ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਈ-ਭੰਡਾਰ ਸਟੋਰ

ਵਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਥੀਮ

 • ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ...

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ

 • ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ...

ਗੇਮ ਮੋਡ

 • ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ...

ਬੀਟ ਦਾ ਸਮਾਂ

 • ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ...

ਸੀਰੀਜ਼ / ਸੰਬੰਧਿਤ

 • ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ...

ਵਿਕਸਤ

 • ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ...

ਪਲੇਅਰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ

 • ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ...

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

ਕਹਾਣੀ

 • ਉਤਪਾਦ ਸਮੀਖਿਆ


  ਗਾਹਕ ਸਮੀਖਿਆ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਵੇਖੋ

  5 ਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ


  5 ਤਾਰਾ
  4 ਤਾਰਾ
  3 ਤਾਰਾ
  2 ਤਾਰਾ
  1 ਤਾਰਾ