ਡਾਈਜਿਕੋਡ | ਫਲੈਟ 5% OFF + UPO XXX% ਕੈਸ਼ ਬੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ | ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ CART ਕੈਸ਼ ਬੈਕ ਲਈ | ਪੇਪਾਲ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਚੈੱਕ-ਆਊਟ

ਬਰਨ ਆਊਟ ਪੈਰਾਡੈਜ: ਅਖੀਰ ਬਾਕਸ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਵਿਚ 116 ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ

ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਮੂਲਵਰਲਡਵਾਇਡ

ਨਿਯਮਤ ਕੀਮਤ ਰੁਪਏ 4.79 ਰੁਪਏ 455.95 ਵਿਕਰੀ

Burnout Paradise: The Ultimate Box - ( BEST SELLING DIGITAL ITEMS UNDER 599 )

Download Burnoutu2122 Paradise: The Ultimate Box today. Paradise City is the largest and most dangerous setting yet for the best-selling Burnout series. The massive setting gives players an open-ended world to explore, as they race their vehicles through hundreds of miles of roads and underground passages with more than 70 different cars. Speed through the streets from event to event, racking up points that are saved to your Paradise City drivers license. Earn the vaunted Burnout license by smashing through billboards, jumping ramps, and sustaining crashes with the improved damage system.The Burnoutu2122 Paradise: Ultimate Box features all of the great gameplay and modes of the original game, as well as added enhancements especially for the PC. Now you can cruise the streets of Paradise City at night with the new Day/Night time cycles. Theres nothing like racing at night. The Ultimate Box also includes motorcycles for an all-new thrill ride. Take on 70 new motorcycle-specific challenges. Two bikes are available at the start, including the FV1100 and Nakamura Firehawk V4, with additional rides that can be unlocked or downloaded. Weve also added dynamic weather that features a variety of new conditions. Even if youve played Burnoutu2122 Paradise before, youve never experienced a challenge like The Burnoutu2122 Paradise: The Ultimate Box. Download it today for the PC.The Burnoutu2122 Paradise: Ultimate Box includes: An enhanced and improved version of Burnoutu2122 Paradise New vehicles including motorbikes New game modes and challenges All new offline party mode for 2-8 player Day to night cycle and weather effects PC Version Specifics Ultra high resolution graphics Motion Blur effect Multiple monitor displays Soft shadow effects Head set, USB camera, gamepad and steering wheel support Full screen Anti-Aliasing

Fast Customer Support
Digital Delivery
Secure Payments with HTTPS
India's Largest E-Goods Store