ਡਾਈਜਿਕੋਡ | ਫਲੈਟ 5% OFF + UPO XXX% ਕੈਸ਼ ਬੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ | ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ CART ਕੈਸ਼ ਬੈਕ ਲਈ | ਪੇਪਾਲ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਚੈੱਕ-ਆਊਟ

ਕਾਤਲ ਦਾ ਵੱਸ: ਰੈਗ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਵਿਚ 125 ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ

ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਯੂਪਲੇਵਰਲਡਵਾਇਡ

ਨਿਯਮਤ ਕੀਮਤ ਰੁਪਏ 11.29 ਰੁਪਏ 1,073.95 ਵਿਕਰੀ

Assassin's Creed: Rogue - ( PC Video Games )

18th century, North America. Amidst the chaos and violence of the French and Indian War, Shay Patrick Cormac, a fearless young member of the Brotherhood of Assassins, undergoes a dark transformation that will forever shape the future of the American colonies. After a dangerous mission gone tragically wrong, Shay turns his back on the Assassins who, in response, attempt to end his life. Cast aside by those he once called brothers, Shay sets out on a mission to wipe out all who turned against him and ultimately become the most feared Assassin hunter in history.Introducing Assassins Creed Rogue, the darkest chapter in the Assassins Creed franchise yet. As Shay, you will experience the slow transformation from Assassin to Assassin Hunter. Follow your own creed and set off on an extraordinary journey through New York City, the wild river valley, and far away to the icy cold waters of the North Atlantic in pursuit of your ultimate goal - bringing down the Assassins for good.

Fast Customer Support
Digital Delivery
Secure Payments with HTTPS
India's Largest E-Goods Store