ਫਲੈਟ 5% OFF + UPO XXX% ਕੈਸ਼ ਬੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ | ਚੈਕ CART ਕੈਸ਼ ਬੈਕ ਲਈ

Alien Breed Impact
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਵਿਚ 4 ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ

ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾSteamਵਰਲਡਵਾਇਡ

ਨਿਯਮਤ ਕੀਮਤ ਰੁਪਏ 2.49 ਰੁਪਏ 236.95 ਵਿਕਰੀ

Alien Breed Impact - ( BEST SELLING DIGITAL ITEMS UNDER 599 )

Alien Breedu2122 Impact is an explosive science fiction arcade-shooter that resurrects a much revered franchise with an epic story, swarms of highly intelligent alien enemies, high-impact weapons, highly detailed and rich environments; all implemented with superb technology in a state-of-the-art gaming experience. In addition to the thrilling single-player campaign mode, the game also offers a relentless, action-packed, online two-player co-operative battle mode.

ਜਰੂਰੀ ਚੀਜਾ:
  • Alien Breed is back! - An action-packed mix of arcade-shooter, survival-horror and tactical weapons upgrades and customisation.
  • Epic single-player story mode - The single-player campaign mode that follows the narrative of the game through five huge and challenging environments.
  • Single-player free-play mode - A single-player challenge mode beat your high score on a previously completed campaign mission.
  • Two-player co-operative play mode - Work together to defeat the alien horde across three specifically customised maps.
  • ਵਧੀਕ Steam online features - Quick Match, Create Game, Friends Lists, Voice Chat, Leader-boards and Co-operative Achievements.
  • ਮੁਫਤ ਵਰਤੋਂ - The Prologue sample section a specifically designed introduction to the game; play in either single-player or two-player online co-operative mode.
  • NEW Upgrades shop - Search fallen comrades and lockers to accumulate cash, and then tactically spend it on weapons/kit upgrades in the shop.
  • NEW - Enemies - Re-imagined and improved Alien Breed enemies.

Fast Customer Support
Digital Delivery
Secure Payments with HTTPS
India's Largest E-Goods Store